top of page
20230510_175753.jpg

Faaliyetlerimiz

 • Zemin Etüt Sondajları

 • Parsel Bazlı Sondajlar

 • Güzergah Etütleri

 • Temel Etüt Sondajları

 • Tasocagı Sondajları

 • Endüstriyel Mineral Arama

 • Maden Arama Sondajları

 • Su Sondajı

 • Jeotermal Kaynak Arama

 • Fore Kazık, Mini Kazık

 • Zemin Çivisi, Ankraj, Püskürtme Beton

 • Plastik Kazık

 • Enjeksiyon

 • Jet Grout

 • Taş Kolon

 • Düşey Dren (Wick Drain)

 • Çakma Kazıklar

 • İnklinometre Montaj ve Okumaları

 • Presiyometre ve Dilatometre

 • Ekstansometre Montaj ve Okumaları

 • Kazık Yükleme Testi

 • Süreksizlik Testi (Pit)

 • Piyezometre

 • Plaka Yükleme Deneyi

 • Basınçlı-Basınçsız Su Testleri

 • Jeofizik Arastırma ve Etütler

 • Geoteknik Projelendirme

bottom of page